divendres, 17 d’octubre de 2008

Oral I

Aquest curs, cada classe de 3r i 4t es parteixen en dos grups per fer una hora d'anglès exclusivament oral cada 15 dies (mig grup una setmana, l'altre la setmana següent). D'aquesta manera els grups són de 13 o 14 alumnes.

La sessió que hem dut a terme aquesta setmana amb els alumnes de 4t, estava basada en activitats de llengua que molts ja hem jugat de petits a les classes de llengua catalana o castellana.

Us les deixo aquí per si us poden ser d'utilitat.


The crazy telephone

Joc del telèfon. Com que són molts, es creen dos telèfons, un cap a la dreta, amb 6 o 7 alumnes, i l’altre cap a l’esquerra, amb uns altres sis o set. D’aquesta manera, un cop fetes tres o quatre rondes, es pot fer una cursa.

Es poden utilitzar frases treballades el curs anterior i fins i tot de la 1ª lliçó:

My name is Joan and I live in Lleida.
My favourite food are vegetables and my favourite color is blue.


I go to the shop

Activitat de memorització.

El professor comença amb la frase:

I go to the shop and I buy an orange.

El primer alumne segueix...

I go to the shop and I buy an orange and a pencil.

El segon alumne...

I go to the shop and I buy an orange, a pencil and a bike.

Es poden condicionar els objectes a aliments, objectes de classe, animals...

VARIANT:

Com estan estudiant els dies de la setmana i els verbs:

Profe: On Monday I play tennis.
Alumne 1: On Tuesday I play tennis and I colour pictures.
Alumne 2: On Wednesday I play tennis, I colour pirctures and I run.
Fins acabar amb Sunday.

Word snakes

Giraffeelephant tigerrhinocerosspiderrat turtle …

El primer cop es pot fer dividint els nois en dos grups.

Es pot començar sense limitar el camp semàntic i després complicar-ho.