dijous, 6 de novembre de 2008

CLIL. Matemàtiques i ciències en anglès.

El novembre del 2007, ja vaig fer referència al CLIL o AICLE. Són moltes les escoles que estan duent experiències amb aquesta metodologia. Una moda? El temps ho dirà, ja que han estat vàries les metodologies aplicades a la llengua estrangera a primària i cada cop que en sortia una semblava la més adient i la solució definitiva perquè els alumnes aprenguessin la llengua d'una manera eficient. El temps ho dirà.

Però com a professionals ens cal ser coneixedors d'aquesta metodologia i les experiències que es duen a terme.

El CEIP Maria Ossó, a Sitges, és de construcció nova i la Generalitat i els mestres hi han avocat recursos i moltes ganes per dur aquest projecte endavant. El centre treballa una experiència de matemàtiques i ciències en anglès.

Aquest centre té com a una de les seves prioritats educatives l'ensenyament de la llengua anglesa. L'experiència s'inicia amb els alumnes de tres anys i continua al llarg de l'educació primària. L'objectiu principal és que l'alumnat tingui l'oportunitat d'estar en contacte amb l'anglès en diferents contextos d'ús i aprenentatge.

En el vídeo se'ns explica per part de les mestres i els alumnes en què consisteix i què fan.


Si voleu és informació, baixeu-vos aquest pdf. I si voleu veure algun exemple d'alguna unitat, clique aquí.