divendres, 14 de desembre de 2007

Magisteri: 3+1=4

Avui divendres, al Consell de Ministres de l'estat, s'han aprovat els canvis en els estudis de mestre. La finalitat és adaptar els estudis a la resta d'Europa.

Després de llegir diferents fonts, m'he assabentat que els canvis més destacats en els estudis per ser mestre són:

a. Els estudis duraran quatre anys en comptes de tres. Diuen que uns tres de grau, un d'ells d'especialitat o itinerari, i un de pràctiques, segons la nova terminologia.
b. De les sis especialitats que hi ha actualment, només es conserven com a tals l'Educació Infantil i la de mestre de Primària. Les altres quatre especialitats passaran a ser itineraris de l'especialitat de Primària.
c. Es demanarà conèixer una llengua estrangera a nivell d'usuari bàsic a tots els futurs mestres.
d. Es realitzaran més hores de pràctiques i més controlades. En principi es pensa en 60 crèdits, és a dir, tot un curs.

Amb tot això, i tenint en compte com estan avui en dia els estudis de Magisteri a casa nostra, d'on sortiran els mestres preparats per impartir una llengua estrangera? Ara ja n'hi ha mancança i a moltes escoles els ha costat trobar mestres d'anglès. El curs passat 2006-07, a la universitat de Lleida, només van aconseguir el títol cinc alumnes d'aquesta especialitat. Ara s'endureixen les condicions per ser mestre i més s'enduriran per a ser mestres de llengües estrangeres, bàsicament anglès. I no sóc de l'opinió que s'ha de baixar el nivell, que prou baix està, sinó que pot passar com amb la LOGSE, on el plantejament teòric semblava molt bo però la posada en pràctica d'aquesta llei va fer aigües per tot arreu.

Es parla també de futurs incentius als mestres en actiu perquè estiguin motivats, investiguin i innovin, però encara no queda clar com es duran a terme.

A més a més, encara que no s'ha dit d'una manera explícita, es pretén que molts mestres puguin donar continguts en llengua estrangera i fer de la metodologia AICLE (CLIL en anglès) una de les eines més presents i actives a les nostres escoles i per això calen mestres que coneguin llengües.

La notícia és encara molt recent, tot i que ja fa dies que se'n parlava. Potser les meves afirmacions sobre els canvis d'aquests estudis no siguin prou acurats i fins i tot crec que hi ha diferents aspectes que encara són a l'aigüera i no s'han acabat de decidir. Esperem a veure com evoluciona i com es va definint.