dissabte, 8 de desembre de 2007

Gràcies companys...

Gràcies companys, a tots aquells que heu invertit el vostre temps per crear aplicacions educatives en anglès i les heu posat a disposició de tots nosaltres.

Avui us vull donar a conèixer EL GRAN CACO, un diccionari de vocabulari bàsic en anglès que treballa diferents "topics" elaborat pel Víctor Martín. El programa ja té alguns anys, però continua sent útil a les nostres aules.

Es basa principalment en so i imatge, deixant de banda l'escriptura. Conté també exercicis de reconeixement de les paraules estudiades.

Aquest aplicació s'ha de descarregar a l'ordinador (unes 50Mb) des d'on podrem executar-lo.