dissabte, 27 de setembre de 2008

Playing and learning verbs I

Aquests dies he tornat a portar a l'aula de 4t una activitat que dóna molts bons resultats.

Vaig repartir als alumnes uns fulls amb alguns verbs en anglès que havien d'aprendre. Aquest aprenentatge requereix memorització però també es pot facilitar la seva pràctica amb activitats a l'aula.


Una primera activitat que duc a l'aula és ensenyar el dibuix en gran (flash card) i els alumnes, en grup classe, han de dir el nom del verb.


Una segona activitat, en una sessió posterior, consisteix en dividir la classe en quatre o cinc grups d'alumnes cadascun dempeus al voltant d'un grup de quatre o sis taules. A cada grup de taules, es posen cap per amunt, els noms dels verbs muntats sobre cartolina i si pot ser plastificats.

Jo, des d'un punt de la classe des d'on em pugui veure tothom, ensenyo el dibuix (en una mida de mig full) i els alumnes han de posar la mà damunt de la cartolina amb el seu nom. Qui l'encerta se la posa a la butxaca de la bata i al final es fa un recompte.
El procés és el següent:

- S'explica l'activitat.

- Els alumnes es reparteixen al voltant dels quatre o cinc grups de taules i hi distribueixen les cartolines que els dóna el professor. (A cada taula li correspon un color de cartolina diferent perquè aquestes no es barregin).

- Les passes són sempre les mateixes: el professor diu "Ready?" i ensenya un dibuix; els alumnes posen la mà sobre del nom que creuen correcte; el professor diu "Stop" tothom s'atura i el professor diu el nom del verb. L'alumne que ho ha encertat se'l posa a la butxaca. El professor torna a dir: "Ready?"...


(Només es pot posar una mà damunt la taula; no val a dir el nom del verb en veu alta; si hi ha dos mans damunt d'un mateix nom, se l'endú el noi que més porció tapa i si hi ha algun altre problema, deixo que sigui el mateix grup que prengui una decisió) L'alumne que no segueix alguna d'aquestes normes, es queda tres torns sense jugar.


Els materials els podeu trobar a angles365, i la llista de verbs a eslprintables.