dissabte, 27 de setembre de 2008

Reading on a (interactive) whiteboard?

Readinga-z ens ofereix, entre altres coses, gran quantitat de lectures per nivells en format paper que podem baixar al nostre ordinador, imprimir i compaginar un mini book.

Ara també incorpora alguns d'aquests llibres per poder-se projectar, és a dir, per poder fer una lectura conjunta a l'aula amb un projector (pissarra digital).
No és que sigui una gran innovació doncs abans, amb la "tecnologia" retallar i enganxar, podíem fer nosaltres mateixos aquesta feina de preparar els llibres d'aquest web per ser projectats. Ara ens ho han facilitat.


És una possibilitat més perquè no és l'únic espai al web on podem trobar llibres per ser projectats. N'hi ha molts d'altres com:

A issuu.com (A través de http://samogaathome.blogspot.com)
A starfall.com
A britishcouncil.org
A angles365.com
A kizclub.com

I moltes altres.

Però readinga-z destaca sobre altres ofertes de llibres online en el fet que hi tenim gran quantitat de lectures al voltant de tots els temes i graduades per nivell de llengua. Això sí, és un servei de pagament, uns 84,95$ que avui 27 de setembre són 58,15€.