dijous, 25 de setembre de 2008

Serem substituïts per maquinetes traductores?

Acabo de llegir un post del blog d'Aníbal de la Torre sobre l'evolució d'Internet.

Comenta, entre altres, que un dels canvis importants que patirà internet serà:

"Web global, donde sólo existirá una lengua, la tuya. La capacidad interpretativa que adquirirán los ordenadores traerá traductores automáticos y efectivos que eliminarán las barreras idiomáticas existentes en la Red."

I aquesta evolució ens afectarà als mestres d'idiomes d'una manera molt directa. M'explico.

Evidentment que cada vegada més les traduccions online són més acurades i ben fetes. Actualment també hi ha cada vegada millors programes de reconeixement de veu, tant a l'hora de llegir un escrit com d'agafar un dictat.

Si unifiquem ambdues tecnologies i preveiem una evolució en el seu perfeccionament, aviat els dispositius mòbils (mp4, mòbils, portàtils..) seran capaços de fer traduccions en el mateix moment i només amb l'ús de la veu. Només caldrà explicar el que volem dir i esperar la traducció de la maquineta.

Quan això arribi, i no trigarà gaire, canviarà la feina del mestre de llengües estrangeres? No serà com ensenyar a comptar amb un àbac tenint una calculadora? O ensenyar a escriure amb ploma i tinta tenint un "pílot"?

Valdrà la pena tant d'esforç i temps en aprendre una llengua estrangera, si després una maquineta ens fa les traduccions simultànies? En una videoconferència, per exemple, la traducció podria ser gairebé a temps real!

Dóna per pernsar... i si no, que li diguin al Pentàgon, que ho està intentant.

Per acabar, permeteu-me batejar aquest nou succedani de l'anglès com a Machinglish (de machine i English).