dissabte, 17 de novembre de 2007

Hores i hores de TIC

Comparteixo els pensaments de l'Emilia Ferreiro al 2004 quan deia que s'estava dedicant massa temps a ensenyar als alumnes a aprendre l'ús de les eines informàtiques en comptes d'aprendre a comunicar-se.

Realment creiem que ensenyar les possibilitats de Word o Powerpoint farà als nostres alumnes millors comunicadors? Millorarà la seva expressió tant escrita com oral? Són rentables les hores que dediquem a l'ensenyament de les TIC?

Quan les TIC van irrompre a les escoles i els professors aprenien a engegar un ordinador, molts alumnes, ja des dels darrers cursos de primària, es movien amb certa facilitat per la interfície de l'ordinador i pàgines i aplicacions d'internet entre elles el Messenger. Ara que molts mestres es troben còmodes amb programes com el Word, el Powerpoint i els navegadors d'internet, els alumnes van més enllà i ja utilitzen les eines de l'anomenat Web 2.0 (tenen i mantenen el seu bloc, pengen videos a YouTube, fan us de diferents "plug-ins" per als navegadors, controlen les possibilitats bàsiques de multimèdia de l'entorn web...) i aviat seran usuaris avantatjats del que ja anomenen Web 3.0.
I l'ús de les eines del Web 2.0, estiguem-ne segurs, els fan treballar d'una manera constant la lectura i l'escriptura, no només en la comprensió, sinó també en la producció; aprenen a buscar i sintetitzar la informació, a llegir amb agilitat i trobar l'enllaç que busquen i... s'entrenen en el multilingüisme, sobretot pel contacte gairebé inevitable amb la llengua anglesa.

Però això no és curricular, no ho fan a l'escola, no ho ensenyem nosaltres, ho fan potser de manera caòtica i, per tant, la majoria de les vegades es menysté i no es valora.

Ja ho vaig esmentar en un altre escrit: cal tenir el cap clar. No ens deixem dur per les modes, no ens deixem dur pels colors i les novetats, pensem com a mestres que som i tinguem clars els objectius que volem aconseguir. Després, ja buscarem les eines i ¿per què no fer ús d'eines que els alumnes ja coneixen?

Per cert, Word i Powerpoint són programes de Microsoft i, mentre a l'escola volem transmetre valors d'austeritat i no consumisme, estem preparant als alumnes per a ser grans consumidors de productes Microsoft, quan al mercat hi ha un fantàstic programari lliure.