dijous, 31 de gener de 2008

Anglès obligatori per aconseguir un títol universitari

Ja vaig dir en un post de l'any passat que l'anglès seria el Sant Graal de l'educació. Una matèria que patirà canvis importants en relació a altres que tradicionalment l'han acompanyada en un butlletí de notes.

Aviat els estudiants universitaris hauran de tenir un nivell avançat d'anglès (un nivell de First Certificat) si volen obtenir el títol universitari al qual opten. Jo, personalment, hi ha algunes coses que no veig clares.

Primer de tot, em sona a coacció el fet d'imposar una llengua en totes les carreres universitàries. Per què ha de ser l'anglès? No podrien triar els universitaris la llengua estrangera que prefereixin segons els seus estudis? No seria l'alemany més adient per a cursar filosofia o farmàcia per exemple? I... no es vol preservar la riquesa de les llengües europees? Potenciant només l'anglès?

Després, si tan important es considera que la població universitària tingui un nivell d'anglès acceptable, per què no es posen els mitjans perquè els alumnes que obtinguin el batxillerat ho facin amb el nivell d'anglès que en teoria pertoca a aquesta etapa educativa? Actualment un alumne pot acabar el Batxillerat amb un nivell d'anglès molt pobre i decidir-se per fer mòduls professionals o incorporar-se directament al món laboral. No és important l'anglès pel futur desenvolupament professional d'aquest sector de la població?

Es diu que En un "món ideal" els universitaris haurien de començar una carrera dominant l'anglès. QUÈÈÈ? I no és també viure en un món ideal que tots els futurs universitaris dominin aquesta llengua? Si el món educatiu i polític s'ho proposen, ¿creieu que no aconseguiríem que els alumnes que acaben els seus estudis de Batxillerat tinguessin un molt bon nivell d'anglès? Són molts els estudis, anàlisis i articles on es parla de la quantitat d'hores de llengua estrangera que els alumnes han cursat durant tota la seva etapa d'educació obligatòria i després a batxillerat. No en són proutes? o potser hi manca un compromís ferm per part del món polític i educatiu perquè aquestes hores singuin rendibles?

És potser el fet econòmic el que s'ha prioritzat? Tots coneixem la fal·lera de les universitats per captar estudiants. L'important és que els estudiants es matriculin, que aprovin o no, ja no és prioritari, doncs com més anys estiguin a la universitat més ingressos i subvencions per aquesta. Si l'obligatorietat de l'anglès s'instaura a la universitat, no passa res si l'alumne s'hi està un o dos anys més a causa de les seves mancances en el coneixement de la llengua anglesa, però si aquest nivell d'anglès s'exigís per obtenir el títol de batxillerat, potser molts alumnes abandonarien i les universitats perdrien "clients".

Covards, sí covards, els nostres polítics són uns covards. Ja està bé que a segons quines universitats s'exigeixi l'anglès, però per què no exigir-lo a l'acabar el Batxillerat? O potser és que els objectius marcats per la Generalitat per aquesta etapa pel que fa al coneixement de la llengua anglesa és paper mullat?

Per acabar.

Tots coneixem persones que són eminències en la seva disciplina: metges, advocats, arquitectes, químics... i molts no saben anglès ni cap altra llengua estrangera, i d'aquí pocs anys, molt pocs anys, no dominar l'anglès no serà cap obstacle si un és un bon professional, doncs tindrem les màquines que ens traduiran no només els textos escrits, sinó els textos orals de manera gairebé automàtica.
I per cert, parlant només a nivell de llengües, a Catalunya, si la llei s'aplica, serà obligatori dominar l'anglès per obtenir el títol d'una carrera universitària, però no caldrà saber ni que el català és llengua oficial (cooficial) a casa nostra.